ARKITEKTEN

Arkitekten kan beskrive lampen og lyset i tekst og tegninger

IDÉUDVIKLER OG FORMGIVER

.. er det primære i arkitektuddannelsen. Men hertil kommer, at jeg er trænet i at fungere som koordinator, mens mange del-elementer finder sin løsning. Og arbejdsmetoden, hvor brugeren er i centrum, har vist sig generelt værdifuld: Undersøgelsesfase – mål/budskab udledes – idéudvikling – udformning. Tankegangen er den samme, uanset om emnet er et museum, en artikel, et magasin, emballage eller …
Redskabsdiscipliner fik jeg også med, så jeg kan lave arbejdstegninger, har kendskab til konstruktioner og produktionsgange, og når jeg manipulerer fotos, kommer min rumlige forståelse til gavn.

 

FØRST VAR DER BYGNINGERNE

Egentlig var det design og indretning, der trak, da jeg begyndte på arkitektskolen, men først skulle vi have to år på bygningskunst, og det var jo også spændende. Så jeg blev og tog endda et halvt år på værkstedsskole for at lære om håndværksdelen.

 

SÅ KOM DESIGNEREN

Men efter 5 år besluttede jeg mig alligevel for at følge min oprindelige drøm og skiftede institut. Det blev et dejligt år på fælleskurset for design-instituttet, hvor vi i 3 måneder af gangen arbejdede med henholdsvis grafik, industriel design og til sidst møbler og rum. Det var svært at skulle vælge, men resultatet blev, at jeg forsatte på afdelingen for møbel- og rumkunst, for dermed at få en helhed – hus, rum og design.

Stol lavet af aluminiumsplader og gummi

Her er et link til charlotte hoevrings cv.

Arkitektuddannelsen lærte mig at lede et projekt og tænke som en grafisk designer og formidler.

Se cv for ARKITEKTEN her – under PROFIL kan du se det samlede cv.